Sosiaalinen media

Sosiaalinen media, josta käytetään usein lyhyempää nimitystä ”some”, tarkoittaa sellaista verkkoympäristöä, jossa jokainen käyttäjä voi itse osallistua viestimiseen, ei vain viestien vastaanottamiseen. Perinteisessä mediassa on yksi ylempi taho, joka viestii yksittäisille kuluttajille. Somessa viestintä on interaktiivista, monimuotoista ja käyttäjiltä käyttäjille suunnattua.

Somen erityispiirteitä

Sosiaalisen median tärkein ominaisuus on, että sen sisältö on lähes täysin sen käyttäjien tuottamaa. Viime vuosina sisältöä ovat alkaneet enenevissä määrin tuottaa myös kaupalliset toimijat, mutta toisinaan hekin käyttävät kuluttajia omien sisältöjensä tuottamiseen. Tällaista sisällön tuottamista kutsutaan vertaistuotannoksi. Toisinaan sisällön tuotannon rajoja on vaikea vetää, koska sama henkilö sekä kuluttaa että luo sisältöä.

Hyvin yleistä sosiaaliselle medialle on viestien nopea leviäminen. Lähes kaikki sisältö on julkista, ja kuten sanonta kuuluu: mikä laitetaan kerran internetiin, pysyy internetissä ikuisesti. Some-julkisuus on uusi, vasta viime vuosina syntynyt käsite. Sillä tarkoitetaan jotain henkilöä, asiaa tai ilmiötä, joka ei ole tunnettu sosiaalisen median kanavien ulkopuolella. Välttämättä tällaisesta asiasta tai ilmiöstä ei koskaan kirjoiteta perinteisessä mediassa mitään. Jotkut näistä ilmiöistä tai henkilöistä jäävät elämään oman alansa legendoina – joskus varsin pienessä piirissä.

Some-julkisuuden mahdollistaa aiemmin mainittu viestien nopea leviäminen. Hyviä, hienoja, hauskoja, kamalia, pöyristyttäviä, surullisia tai muuten maininnan arvoisia asioita jaetaan omalle piirille, josta ne leviävät edelleen laajemmalle yleisölle. Lopulta erilaiset verkkomediat tarttuvat aiheeseen ja tekevät siitä jutun sivustolleen. Some-julkisuuteen nousseet ilmiöt kuitenkin laantuvat usein hyvin nopeasti, mutta niillä voi hetkellisesti olla suuriakin vaikutuksia.

Erityisesti viime vuosina on nähty paljon negatiivisia some-ilmiöitä ja niihin liittyneitä tuomitsemisia, joita somessa kutsutaan ”some-lynkkauksiksi.” Näissä tilanteissa vihainen ihmismassa ottaa kantaa yksittäiseen asiaan hyvin aggressiivisesti. Vihaviestien määrä voi hämmentää vastaanottajaa. Some-lynkkaus on vahingollista niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Some yritysten viestinnässä

Sosiaalista mediaa voidaan käyttää yrityksissä viestinkanavana, mutta se on erinomainen väline myös tehokkaaseen markkinointiin ja mainontaan. Monet yritykset tekevät aktiivisia asiakaspalvelun toimenpiteitä esimerkiksi Facebookissa. Käyttäjälle tämänkaltainen toiminta on palkitsevaa: käyttäjä saa usein nopeasti vastauksen kysymyksiinsä joutumatta jonottamaan useita minuutteja asiakaspalveluun. Markkinointimielessä some toimii erityisen hyvin esimerkiksi tiettyjen kohdennettujen kampanjoiden tai erilaisten määräaikaisten tarjousten markkinoinnissa.